Oferta dla lekarzy:

- pomoc prawna w zakresie kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie negocjacji ugodowych i mediacji z pacjentem
- pomoc na etapie przedprocesowym oraz prowadzenie sporów sądowych (procesów) w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
- pomoc prawna w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej, zarówno na etapie postępowania przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, jak i podczas postępowań przed sądami lekarskimi
- pomoc prawna podczas postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


Oferta dla gabinetów lekarskich/stomatologicznych i klinik:

- pomoc prawna przy tworzeniu - pomoc w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji, w tym statutu, wpis do rejestru
- pomoc prawna w zakresie kontaktów i rozliczania świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia
- pomoc prawna w zakresie eksperymentu medycznego
- pomoc prawna dot. kontaktów i sporów z pacjentami, w tym prowadzenie postępowań sądowych
- pomoc prawna przy tworzeniu umów z lekarzami pracującymi lub współpracującymi
- reprezentacja podczas negocjacji biznesowych, sporów z kontrahentami
- reprezentacja podczas postępowań sądowych w sprawach cywilnych
- pomoc prawna z zakresu przygotowania prawidłowej dokumentacji medycznej wymaganej przy udzielaniu świadczeń medycznych, w szczególności:
a) konsultacji i projektowanie umów z pacjentami
b) informacji kierowanych do pacjenta, zwłaszcza w zakresie świadomej zgody na zabieg