Pomoc prawna przed wprowadzeniem produktu na rynek

· kwalifikacja produktu (suplement diety, lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny, kosmetyk)
· skład produktu (nowa żywność, dopuszczalne poziomy)
· znakowanie (etykieta)


Pomoc prawna przy wprowadzeniu produktu na rynek

· dokonanie notyfikacji
· reprezentowanie podczas postępowania notyfikacyjnego i wyjaśniającego przed Głównym Inspektorem Sanitarnym
· znakowanie produktu (etykieta)
· ocena zgodności z prawem materiałów promocyjnych (ulotki, broszury, strona internetowa)
· ocena zgodności z prawem reklam
· kontakty z instytutami naukowymi w zakresie opiniowania produktów
· wprowadzenie na rynek polski produktu notyfikowanego w państwach UE
· dokonanie zgłoszenia zakładu


Pomoc prawna dotycząca produktów znajdujących się w obrocie

· ocena zgodności z prawem etykiet, materiałów promocyjnych (ulotki, broszury, strona internetowa) oraz reklam produktu
· prowadzenie postępowań administracyjnych (m.in. w zakresie wstrzymania wprowadzania do obrotu, zakazu wprowadzania do obrotu, nakazu wycofania z obrotu)
· prowadzenie postępowań sądowoadministracyjnych
· reprezentacja podczas kontroli dokonywanych przez organa inspekcji sanitarnej
· reprezentacja procesowa i przedprocesowa w zakresie prawa konkurencji
· reprezentacja w kontaktach i sporach z innymi przedsiębiorcami

Pomoc prawna przy wprowadzaniu suplementów diety w państwach UE, USA i innych krajach