Co to są oświadczenia zdrowotne?

Mówiąc najprościej, oświadczenia zdrowotne są komunikatami dobrowolnymi, najczęściej o charakterze reklamowym, które stwierdzają bądź sugerują, że dane środki spożywcze czyli też suplementy diety bądź ich składniki mają pozytywny wpływ na zdrowie. Oświadczenia zdrowotne regulowane są przepisami prawa europejskiego. Najważniejsze akty prawne, które dotyczą oświadczeń zdrowotnych to:

  • Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. L 404, s. 9-25) z dn. 20 grudnia 2006 r.,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. (Dz. U. UE L 136/1 z 25.05.2012 r. ze zm.) Zgodnie z zawartymi tam zasadami, oświadczenie zdrowotne, również użyte przy oznakowaniu, prezentacji czy reklamy suplementu diety nie może:
  • sugerować, że niespożycie suplementu diety spowoduje negatywne konsekwencje zdrowotne,
  • wskazywać szybkość lub wielkość obniżenia masy ciała,
  • być nieprawdziwe, nieprecyzyjne i wprowadzać konsumenta w błąd,
  • wzbudzać wątpliwości dotyczących innej żywności (też suplementów),
  • sugerować, że prowadzenie zrównoważonego stylu życia i diety nie pozwala dostarczyć organizmowi niezbędnych składników w wystarczającej ilości,
  • być przekazem wzbudzającym w konsumencie lęk – zarówno za pomocą środków werbalnych, jak i grafik czy symboli.

Aby właściwie promować suplementy diety i nie narazić się na konsekwencje prawne, należy zatem używać (formułować) oświadczenie zdrowotne zgodne z obowiązującymi na terenie UE i polski przepisami. Pomóc może w tym prawnik – specjalista w zakresie prawa żywnościowego, który pomoże przygotować przekaz zarówno atrakcyjny marketingowo jak i zgodny z prawem.