Jak zarejestrować suplement diety?

Suplementy diety nie są lekami, a produktami klasyfikowanymi jako środki spożywcze. W związku z tym zasady ich wprowadzenia do obrotu (przez wielu nieprawidłowo nazywany rejestracją) jest regulowany Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Co warte podkreślenia rejestracja, czy uzyskanie pozwolenia gdy chodzi o suplementy diety nie jest konieczna. Nie oznacza to jednak, że podmiot produkujący suplementy diety może działać w dowolny sposób. Przepisy jasno wskazują, jakie obowiązki przy wprowadzaniu do obrotu suplementu diety trzeba spełnić. . Podstawą jest dokonanie notyfikacji w GIS.

Rejestracja suplementów diety = notyfikacja GIS

GIS, czyli Główny Inspektor Sanitarny, jest organem, który zajmuje się nadzorem w zakresie wprowadzania do obrotu suplementów diety na rynek polski. Chcąc wprowadzić do obrotu po raz pierwszy suplement diety, należy poinformować o tym GIS.

Notyfikacja (Rejestracja) suplementów diety w GIS:

  • może zostać dokonana jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek lub w momencie jego wprowadzania,
  • jest dokonywana na specjalnym formularzu elektronicznym udostępnianym na stronie GIS – należy go wypełnić online i przesłać drogą elektroniczną. W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub ePUAP wystarczy przesłanie drogą elektroniczną, w innym przypadku konieczne jest przesłanie formularza drogą pocztową,
  • nie wymaga oczekiwania na odpowiedź GIS – należy jednak dopełnić wszystkich wymogów określonych przez prawo polskie oraz europejskie, ponieważ w przypadku wątpliwości GIS może wszcząć postępowanie wyjaśniające, a w przypadku stwierdzenia uchybień produktu terenowe organy inspekcji sanitarnej mogą suplement diety np. wycofać z rynku,
  • złożenie notyfikacji, czyli de facto rejestracja suplementu pozwala zgodnie z prawem wprowadzić go do obrotu.

Wprowadzenie do obrotu wymaga również podania szczegółowych danych dotyczących suplementu diety – m.in. jego składu jakościowego i ilościowego, nazwy, producenta oraz wzoru oznakowania w języku polskim. Aby dowiedzieć się, jak wprowadzić (zarejestrować) suplement diety poprawnie, warto skonsultować się z wyspecjalizowanym prawnikiem. Ekspert w dziedzinie prawa żywieniowego może wesprzeć producenta lub dystrybutora suplementu na każdym etapie wprowadzania produktu na rynek i dopilnować, by wszystkie formalności zostały dopełnione.