Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych:

 • sporządzanie opinii
 • sporządzanie umów
 • sporządzanie pism przedprocesowych
 • prowadzenie negocjacji ugodowych
 • prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy
 • prowadzenie sporów sądowych (procesów)
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi
 • opiniowanie dokumentów, umów, pism przedprocesowych
 • windykowanie należności
 • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji
 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.

Więcej informacji, gdy chodzi o suplementy diety oraz wymagania stawiane w tej kwestii przez prawo, można uzyskać podczas spotkania z naszym prawnikiem.