Fizjoterapeuta to specjalista, który wykonuje swój zawód na podstawie przyznanych mu uprawnień. Musi przestrzegać etyki zawodowej i szanować prawa pacjenta. W dodatku oczekuje się od niego stałego doskonalenia swoich umiejętności, aby zawsze posiadał aktualną wiedzę medyczną. Zakres jego pracy jest bardzo szeroki i obejmuje diagnozowanie problemów pacjenta, kwalifikowanie i planowanie terapii, a także dobieranie do potrzeb chorych leków i wyrobów medycznych.

Na temat tego, jak wygląda, czym się charakteryzuje i jakie są oczekiwania wobec pracy fizjoterapeuty powstał obszerny akt prawny - - ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2019 poz. 952) Zapisy w niej ujęte są rozbudowane, a ich interpretacja i stosowanie niejednokrotnie nastręcza różnego rodzaju trudności. Nic dziwnego, że fizjoterapeuci często decydują się na współpracę z kancelariami prawnymi, takimi jak Kancelaria Zboralska, które zajmują się szeroko pojętym prawem medycznym.

Prawo a fizjoterapia

W polskim prawie funkcjonuje wiele aktów prawnych regulujących zakres i sposób pracy fizjoterapeutów. Niestety, podobnie jak inni pracownicy branży medycznej są oni narażeni na pomyłki wynikające chociażby z niejasności czy niewiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów. Niektóre z nich nie powodują żadnych konsekwencji i są wyłącznie okazją do uczenia się na błędach. Niestety, inne mogą mieć poważniejsze skutki, jak choćby postępowania karne czy cywilne. Czego mogą one dotyczyć?

  • naruszenia zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty,
  • ujawnienia danych wrażliwych i poufnych, uwzględnionych np. w dokumentacji medycznej pacjenta osobom nieupoważnionym,
  • nieprzekazania pacjentowi pełnej informacji o przysługujących mu prawach,
  • nieprawidłowego prowadzenia lub przechowywania dokumentacji medycznej

Wszelkie działania niezgodne z prawem mogą być zgłaszane przełożonym oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Konsekwencjami są m.in. kontrole dokumentacji medycznej, żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień czy uczestniczenie w wykonywaniu przez fizjoterapeutę jego obowiązków. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, czy zakres działań jest zgodny z prawem i uzasadniony, specjalista może zasięgnąć rady prawnika.

Gabinet fizjoterapeuty

Jeżeli chcesz założyć własny gabinet fizjoterapeuty lub placówkę zatrudniającą albo współpracującą z fizjoterapeutami, możemy pomóc Ci na etapie zakładania działalności, szukania lokalu, dostosowywania go do obowiązujących wymogów. Na późniejszym etapie oferujemy również bieżącą obsługę prawną Twojej działalności. Nasze działania ukierunkowane są nie tylko na prawo medyczne, ale też karne i cywilne związane m.in. z odpowiedzialnością zawodową, jak również prawo pracy czy prawo gospodarcze, w tym pomoc w tworzeniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów.