Obecnie otwarcie przychodni czy gabinetu lekarskiego zmusza inwestorów do spełnienia konkretnych wymogów. Polskie prawo definiuje wiele aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę decydując się na prowadzenie placówki medycznej. Rolą naszej Kancelarii jest bieżące śledzenie zmian w ustawach, aby posiąść pełną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania firm działających w tej branży.

Jesteśmy wyspecjalizowani w tej gałęzi prawa, dlatego oferujemy wsparcie na etapie zakładania działalności, szukania lokalu, dostosowywania go do obowiązujących wymogów. Na późniejszym etapie możemy również współpracować z Twoją przychodnią zapewniając bieżącą obsługę prawną jej działalności. Nasze działania ukierunkowane są nie tylko na prawo medyczne, ale też karne i cywilne związane m.in. z odpowiedzialnością zawodową lekarzy, jak również prawo pracy czy prawo gospodarcze, w tym pomoc w tworzeniu i opiniowaniu różnego rodzaju umów.

Współpraca z gabinetami lekarskimi

Pomoc dla gabinetów lekarskich świadczymy kompleksowo. Nasi klienci często szukają pomocy prawnej już na początkowym etapie zakładania działalności, gdy muszą dokonać wyboru formy prawnej oraz dokonać wpisu do ewidencji. Współpracujemy zarówno ze spółkami, jak też osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Radcy prawni z Kancelarii Zboralska posiadają wyspecjalizowaną wiedzę na temat obowiązujących obecnie ustaw, które mają odniesienie do przychodni i gabinetów lekarskich. Znają i poprawnie interpretują długą listę wymogów fachowych, w tym sanitarnych i budowlanych, jakie muszą spełnić te placówki. Dotyczą one bardzo wielu aspektów, od lokalizacji, przez wyposażenie i udogodnienia dla niepełnosprawnych.

Dlaczego potrzebujesz radcy prawnego?

Specjaliści z branży medycznej nie muszą posiadać aktualnej wiedzy na temat procedur związanych z zakładaniem działalności tego typu. Nie muszą też działać samodzielnie, aby otworzyć przychodnię czy gabinet lekarski, zmienić czy rozszerzyć zakres świadczonych w nich usług. Wsparcie radcy prawnego gwarantuje im:

  • oszczędność czasu,
  • spokój i pewność, że nad aspektem prawnym prowadzonej przez nich firmy czuwa specjalista,
  • możliwość bieżącego korzystania z pomocy prawnej nie tylko na etapie zakładania działalności, ale też później, np. przy tworzeniu i negocjowaniu umów z kontrahentami, opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych takich jak regulaminy, zatrudniania pracowników, prowadzenia sporów sądowych czy spraw dyscyplinarnych.

Gwarantujemy fachowe i kompleksowe wsparcie podmiotów medycznych. Zapraszamy do współpracy.