Monika Zboralska
doktor nauk prawnych

Radca Prawny / LLM (K.U.Leuven)


- Doktorat: "Obrót żywnością w postaci suplementu diety wobec zasady swobodnego przepływu towarów w prawie UE", Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji UW, obroniony na Wydziale Prawa i Administracji UW, promotor: prof. dr. hab. M. Korzycka (2017)
- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, kierunek prawo (1996-2001), dyplom w 2001 roku

Piotr Iwaszkiewicz
doktor nauk prawnych

Radca Prawny


- Doktorat: "Ewolucja prawna obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce", Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr. hab. Paweł Czechowski (2012)
- Radca prawny w OIRP w Warszawie, wpis na listę radców prawnych (2014)
- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW (2003)

Iwona Wrześniewska
doktor nauk prawnych

Lekarz Medycyny / Radca Prawny


- Doktorat: "Wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej. Aspekty prawne." obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr. hab. M. Korzycka- Iwanow (2006)
- Radca prawny od 2013. roku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem WA 9867
- Dyplom lekarza medycyny otrzymany na Wydziale Lekarskim AM w 1993

Monika Krasnodębska

Radca prawny


- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo (1996-2001)
- Radca prawny od 2006 roku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem: WA 5833, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2001 - 2005)
- członek komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów zawodowych radców prawnych

Agnieszka Retka - Wożniak

Asystentka prawna


- Mgr administracji, Absolwentka Wyższej Szkoły Administracyjno - Społecznej
- Od 1996 roku aktywna zawodowo. Podczas swojej pracy zdobyła doświadczenie w obszarze zarówno obsługi prawnej w pracy w sądzie jak i podczas pracy na innych obszarach m.in. obsługi sekretariatu i interesantów, w organizacji biura Zarządu, bezpośrednim kontakcie z Klientami.
- Z Kancelarią związana od 2018 r.