Wybrane publikacje:European Food and Feed Law
1.European Food and Feed Law Review 4/2012: „Polish Legal Regulation on Marketing on Food Supplements”
2.European Food and Feed Law Review 6/2011: „Trap of Stereotypes-The EU' Model of Consumer"
3. European Food and Feed Law Review 3/2010 (współautorstwo z prof. dr hab. M. Korzycką-Iwanow): "Never Ending Debate on Food Supplements: Harmonization or Disharmoni

Pharma Poland News ( Published by PMR) Guidelines for implementation of specific conditions for health claims" Pharma Poland News - Monthly Review and Analysis, No. 6 (87) 20 June 2013
“Regulation on provision of food information to consumers” Pharma Poland News - Monthly review and Analysis, No. 12 (69) 11 December 2011
“Latest ECJ ruling on dietary supplements: end or beginning of controversy over maximum amounts?” – Pharma Poland News - Monthly review and Analysis, No. 9(54), 16 September 2010

Gazeta Farmaceutyczna  
Ubezpieczenie lekarzy od odpowiedzialności cywilnej, Nr 7/2008

Przemysł Farmaceutyczny
Przemysł Farmaceutyczny ,,Z ziemi włoskiej do Polski?"-4-5/2014

Higiena i Bezpieczeństwo Żywności 
Bezpieczeństwo żywności – 03/2012 „Pytanie o wnioski, do których doszedł GIS”