- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo (2003r.)
- radca prawny w OIRP w Warszawie, wpis na listę radców prawnych: 2014 r.
- Doktorat: Ewolucja prawna obrotu państwowymi nieruchomościami rolnymi w Polsce, Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr. hab. Paweł Czechowski (2012 r.)
- Absolwent podyplomowych studiów - Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2007 r.)
- Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji (2005 r.)
- Zespół Prawny Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych (od 2003 r. ), 2015 r. - 2017 r. Dyrektor Zespołu Prawnego Biura Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
Wybrane publikacje
-Praktyka wykonywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria Tom IV z 2005
-Preferowany model gospodarstwa rolnego w procesie kształtowania ustroju rolnego w Polsce Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005
-Prawo odkupu nieruchomości C.H. Beck Nieruchomości, Nr 05 [117] 2008; Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce Przegląd Prawa Rolnego Nr 1 z 2015
-Gospodarstwa rodzinne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce Przegląd Prawa Rolnego Nr 1 z 2015