Ograniczenie prawa własności nieruchomości rolnych