Rejestr suplementów GIS

Rejestr suplementów (właściwie Rejestr produktów objętych powiadomieniem) prowadzony przez GIS działa na podstawie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zgodnie z jego zapisami, adaptującymi polskie przepisy do regulacji europejskich, notyfikacja dotycząca nowego suplementu diety powinna zawierać:

  • nazwę produktu i jego producenta,
  • postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu,
  • wzór jego oznakowania w języku polskim,
  • kwalifikację / rodzaj środka spożywczego, jaki został przyjęty przez podmiot działający na rynku spożywczym,
  • skład jakościowy, który obejmie dane dotyczące wszystkich składników zawartych w produkcie, w tym składników aktywnych,
  • skład ilościowy składników suplementu,
  • dane podmiotu dokonującego zgłoszenia suplementu.

Suplementy diety - postępowanie wyjaśniające

Stworzenie poprawnej notyfikacji może stwarzać producentom suplementów diety szereg trudności praktycznych (m.in. związanych z precyzyjnym określeniem składu ilościowego poszczególnych składników). Gdy GIS ma wątpliwości co do kwalifikacji, składu czy właściwości zgłoszonego suplementu diety, postępowanie wyjaśniające ma za zadanie to zweryfikować.. Zazwyczaj jednak, jeśli zgłoszenie suplementu diety, który następnie jest umieszczany w rejestrze suplementów GIS jest przygotowany rzetelnie i został zweryfikowany przez prawnika – eksperta, możliwe jest uniknięcie dodatkowej weryfikacji.