- Doktorat: "Obrót żywnością w postaci suplementu diety wobec zasady swobodnego przepływu towarów w prawie UE", obroniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr. hab. M. Korzycka (2017)
- Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski, kierunek prawo (1996-2001), dyplom w 2001 roku - Summa Cum Laude (z wyróżnieniem)
- Radca prawny od 2006 roku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem: WA 5908. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (2002 - 2005)
- Absolwentka podyplomowych studiów na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, na których w 2004 roku uzyskała międzynarodowy tytuł naukowy L.L.M. (Advanced Master of Law)
- Absolwentka podyplomowych studiów w Centrum Europejskim UW, kierunek Integracja Europejska (2001-2002)
- Absolwentka American School of Law (Floryda University/ Uniwersytet Warszawski)
- Absolwentka British Center for English and European Legal Studies (University of Cambridge/ Uniwersytet Warszawski)
- Autorka kilkudziesięciu publikacji, m.in. w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach z zakresu prawa medycznego, farmaceutycznego i żywnościowego
- Wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego - Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, prelegent konferencji adresowanych do przedsiębiorców z branży żywnościowej, prawników praktyków i lekarzy

Wybrane publikacje:


Kosmetologia
"Odpowiedzialność kosmetologa w związku z wykonywaniem czynności zawodowych" [w:] Kosmetologia, PZWL 2020 red. naukowa dr n. farm. A. Kołodziejczyk
„Suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, pkt. 11.1. Suplementy diety” [w:] System Prawa Medycznego, Tom 4, C.H. Beck 2019, red. naukowa prof dr hab. Joanna Haberko.
European Food and Feed Law Review
European Food and Feed Law Review 6/2021, “Resolutions of the Dietary Supplements Panel”
European Food and Feed Law Review, 4/2012: "Polish Legal Regulation on Marketing on Food Supplements”
European Food and Feed Law Review, 6/2011: "Trap of Stereotypes - The EU' Model of Consumer"
European Food and Feed Law Review, 3/2010: "Never Ending Debate on Food Supplements: Harmonization or Disharmonization" (współautor prof. dr hab. M. Korzycka-Iwanow)
Pharma Poland News (Published by PMR)
Pharma Poland News Monthly Review and Analysis, 6(87)/2013: "Guidelines for implementation of specific conditions for health claims" 
Pharma Poland News Monthly Review and Analysis, 12(69)/2011: “Regulation on provision of food information to consumers”
Pharma Poland News Monthly Review and Analysis, 9(54)/2010: “Latest ECJ ruling on dietary supplements: end or beginning of controversy over maximum amounts?”
Gazeta Farmaceutyczna  
Gazeta Farmaceutyczna, 7/2008: "Ubezpieczenie lekarzy od odpowiedzialności cywilnej"
Przemysł Farmaceutyczny
Przemysł Farmaceutyczny, 4-5/2014: "Z ziemi włoskiej do Polski?"
Higiena i Bezpieczeństwo Żywności 
Higiena i Bezpieczeństwo Żywności, 03/2012: "Pytanie o wnioski, do których doszedł GIS” 
Rzeczpospolita 
Rzeczpospolita 15.02.2018 r. " Suplementy. Więcej pytań niż odpowiedzi"
Rzeczpospolita 29.11.2017r. "Suplementy diety. Nowe zakazy".

Wybrane wystąpienia:

International Congress for Pharmaceutical and Pharmacy Law: “Food Supplements Law in Eu. Basics Aspects”,
International Conference on Dietary Supplements: “A problem still not resolved: how to provide correct and interesting labels for food supplements”
Zakopiańskie Dni Jelitowe (22-23.01.2021) „Wola pacjenta i obowiązki oraz możliwości lekarza”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, kurs: „Polityka zdrowotna jako składowa polityki społecznej”: „Polityka UE w zakresie bezpieczeństwa żywności”
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kurs: „Prawo medyczne", „Suplementy diety w kontekście prawa farmaceutycznego i żywnościowego"
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, kierunek: „Prawo o żywności”, „Suplementy diety, produkty z pogranicza, oświadczenia zdrowotne”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Szkoła Zdrowia Publicznego: „Administracja w ochronie zdrowia. Organy specjalne: Inspekcja Sanitarna, Nadzór farmaceutyczny. Organy doradcze: rola Rady Naukowej. Instytuty naukowe"
Konferencja MediPharma Institute Sp. z o.o.: „Suplementy diety oraz środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego-zagadnienia prawne i aspekty praktyczne: podstawowe zasady oznakowania, prezentacji i reklamy suplementów diety, oświadczenia zdrowotne a oznakowanie i reklama suplementów diety"
Konferencja Krajowej Rady Suplementów i Odżywek: „Narzędzia ochrony prawnej w przypadku niedozwolonej reklamy suplementów diety”
Konferencja Pharmaceutical Development Center Poland: „Suplementy diety w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
Konferencja Heel Sp. z o.o.: "Status prawny leku homeopatycznego”
Konferencja Movida Conferences: "Sprzedaż suplementów diety i kosmetyków w aptekach”
Środkowoeuropejskie Targi Biotechnologii i Biobiznesu: „Status prawny suplementów diety”
Konferencja Interherba 2008: „Lek, a suplement diety”
Konferencja Farmacja XXI wieku, wyzwania i nadzieje: „Status leku homeopatycznego w Polsce i w Unii Europejskiej”