Co powinna zawierać etykieta suplementu diety?

Polskie oraz europejskie prawo wskazuje konkretne wymagania dotyczące informacji, jakie powinno zawierać opakowanie suplementu diety. Dlatego producent lub dystrybutor, zanim wprowadzi nowy suplement diety na rynek, powinien poznać te wymagania i dostosować do niego etykietę.

Najważniejszymi przepisami, które regulują, co powinna zawierać etykieta (opakowanie) suplementu diety są:

  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 09.10.2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów (Dz.U. 2014. 453 tekst jednolity),
  • Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
  • Opakowanie suplementu diety – czego wymaga polskie prawo?
  • konieczność użycia określenia „suplement diety”,
  • konieczność wskazania nazwy kategorii składników odżywczych lub substancji charakteryzujących produkt lub wskazanie ich właściwości;,
  • określenie zalecanego dziennego spożycia wraz z ostrzeżeniem o nieprzekraczaniu zalecanej porcji dziennej,
  • poinformowanie, że suplementy diety nie zastępują zrównoważonego odżywiania się oraz powinny być przechowane tak, aby były niedostępne dla małych dzieci.

Warto podkreślić również, że wymagania określane przez prawo polskie i europejskie dotyczą także sposobu reklamowania suplementów diety

Opakowanie suplementu diety a prawo europejskie: Rozporządzenie 1169/2011

Uzupełnieniem polskiego prawodawstwa są wymagania wskazane przez Unię Europejską. Zgodnie z nimi etykieta żywności (czyli także suplementu diety) powinna zawierać określone (obowiązkowe) informacje dotyczące: nazwy żywności, wykazu składników i substancji pomocniczych, ich ilości, daty minimalnej trwałości, warunków przechowywania czy kraju i miejsca pochodzenia.

Warto podkreślić, że źle przygotowana etykieta suplementu diety może być przyczyną zakwestionowania jego funkcjonowania na rynku przez właściwe organy inspekcji sanitarnej, . Aby uniknąć takich konsekwencji, warto skonsultować treść etykiety oraz sposób reklamowania się na rynku z prawnikiem. Ekspert w zakresie legislacji i judykatury dotyczącej suplementów diety wskaże, w jaki sposób przygotować opakowanie, by informacje na nim zawarte stały w zgodzie z przepisami prawa.