Kiedy zostanę powiadomiony o wszczęciu postępowania wyjaśniającego i ile będzie ono trwało?