Czy muszę dostarczyć opinie jednostek naukowych podczas postępowania wyjaśniającego?