Czy wszczęcie postępowania wyjaśniającego powoduje wstrzymanie wprowadzania do obrotu?